knowledge

“ในหลวง” พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

     ผู้สื่อข่างรายงานว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชื่อว่า "ฮีโร่ตัวจิ๋ว" ในการนี้ สพฐ. ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป 

 

 

 

ที่มาของเว็บไซต์ : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_700177

 

 

counter social